Το Καγκελάρι, παραδοσιακός χορός που χορεύεται στην πλατεία του χωριού σε μεγάλο κύκλο, συνδέεται με τα ηρωικά χρόνια των αγώνων των κατοίκων κατά τη μακρόχρονη Τουρκική σκλαβιά. Με τα καγκελίσματα -γυρίσματα και το σταυροκάγκελο οι Ροδαυγιώτες περνούσαν μηνύματα απελευθέρωσης και αντίστασης χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τον κατακτητή. Ο χορός αυτός πέραν της εθνικής σημασίας είχε και κοινωνικό σκοπό καθώς αποτελούσε ευκαιρία γνωριμίας των δύο φύλων. Χορεύεται τη 2η ημέρα του πανηγυριού της Αγ. Παρασκευής στις 27 Ιουλίου και την Τρίτη της Λαμπρής.