Συνεδρίασε σήμερα 29 Αυγούστου 2021 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με πρόσκληση της πλειοψηφήσασας στις πρόσφατες εκλογές, κ. Μαρίας Παπαβασιλείου, με θέμα τη συγκρότηση σε Σώμα του
νέου Δ.Σ., το οποίο με ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε όπως παρακάτω:
Πρόεδρος Μαρία Παπαβασιλείου
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μάνος
Γ. Γραμματέας Μαρία Μπίμπα
Ταμίας Λάμπρος Μπάζος
Μέλη Βασίλειος Γεραγόρης, Χρυσούλα Κομζιά και Χρήστος Τσάγκας.

Συνεδρίασε σήμερα 19 Αυγούστου 2018 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος στις πρόσφατες εκλογές, κ. Χρήστου Αλεξίου με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα του….
νέου ΔΣ και μετά από ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε όπως παρακάτω:

Πρόεδρος Χρήστος Αλεξίου
Αντιπρόεδρος Μαρία Παπαβασιλείου
Γραμματέας Δήμητρα Αλεξίου
Ταμίας Γιώργος Σιαφαρίκας
Μέλη Περικλής Γεωργογιάννης, Γιώργος Μάνος και Χρήστος Τσάγκας.