Συνεδρίασε σήμερα 29 Αυγούστου 2021 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με πρόσκληση της πλειοψηφήσασας στις πρόσφατες εκλογές, κ. Μαρίας Παπαβασιλείου, με θέμα τη συγκρότηση σε Σώμα του
νέου Δ.Σ., το οποίο με ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε όπως παρακάτω:

Πρόεδρος Μαρία Παπαβασιλείου
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μάνος
Γ. Γραμματέας Μαρία Μπίμπα
Ταμίας Λάμπρος Μπάζος
Μέλη Βασίλειος Γεραγόρης, Χρυσούλα Κομζιά και Χρήστος Τσάγκας.